Da jeg leste Innherred tirsdag 5. juli slo det meg at nok en offentlig leder, denne gangen ansvarlig for bruvedlikeholdet, avviste blankt all kritikk fra lokalbefolkning og yrkessjåfører.

For egen del forventer jeg faktisk mer av offentlige ledere, som skal representere oss alle - mannen i gata.

Ikke på et eneste punkt var det mulig å registrere et snev av evne til å gå i seg selv. Ingenting kunne vært gjort annerledes - i alle fall kom det ikke til uttrykk i saken.

Jeg skal tillate meg å komme med noen eksempler.

Lang vinter

Vi er mange som stusser over timingen.

Forklaringen var at det produseres ikke asfalt om vinteren. Da må det i så fall være vinter her i Trøndelag fra midten av september til juni hvert år.

Det er et svar det er all grunn til å riste oppgitt på hodet av.

Når det gjelder selv omkjøringstraseen forbi Holsand kai, hvor badegjester både må krysse E6 og ferdes langs en sterkt trafikkert veg, så fraskriver Statens vegvesen seg ansvaret.

Øyvind Sandvik blir provosert over svaret fra Statens vegvesen når det kommer til trafikkforholdene ved Holsand i Skogn.

«Vi eier ikke området, så det kan jeg ikke ha noen mening om», er svaret.

 Når en beslutter å bruke denne omkjøringsmuligheten, må en også ta ansvar for hvilke følger det får og hvilken økt trafikkfare det medfører.

Maken til arroganse og ansvarsfraskrivelse!

Konsekvenser

Det kom godt fram i avisreportasjen hva dette kan føre til.

 Er manglende eierskap en forklaring på at Statens vegvesen ikke har vurdert konsekvensene?

Svaret som gis burde etter min mening få konsekvenser for de ansvarlige for prosjektet.

Jeg vil derfor utfordre vedlikeholdsansvarlig til å ta seg en tur til Holsand - gjerne en godværsdag. Det kan helt sikkert virke som en aldri så liten øyeåpner.

Tre måneder - uansett

Så til organiseringen.

Når en velger den verste perioden, burde en forvente at en velger en entreprenør som setter inn tilstrekkelig mannskap- i det minste to-skift, og at kontrakten sikres med full framdrift.

Dette gjelder ikke minst om det viser seg at jobben mindre enn antatt.

Fire mann jobber vel dobbelt så raskt som to - uten at det blir dyrere vil jeg tro?

Det kontante svaret fra Statens vegvesen er at det uansett vil ta tre måneder.

Arrogant

Journalisten prøvde å få en begrunnelse på svaret, men ble bare møtt med en arrogant holdning.

Det kan virke som om det åpenbarer seg en del vesentlige mangler ved noen ledere. Det kan godt tenkes at teknisk bakgrunn er glimrende, men det skorter på evnen til å gå litt i seg selv, og evnen til å forholde seg respektfullt til lokale brukere som berøres av slike prosjekt.

Kanskje det hadde vært en ide å sende ledere på skolering i dette emnet?

Noen i Statens vegvesen har allerede plassert seg i en posisjon som burde sikret en kursplass.