Strømregningene for norske familier kan vokse med til sammen mellom 11 og 33 milliarder kroner på bare fem vintermåneder. Det viser beregninger som Aftenposten/E24 har fått gjennomført. Regningen til norske husholdninger, før moms, øker dermed med 11 milliarder kroner om strømprisen øker med i snitt 50 øre i vinter. Hvis prisen skulle øke med 1,5 kroner blir økningen 33 milliarder kroner pluss moms for bare fem vintermåneder.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Nå har regjeringspartiene og SV varslet at de vil komme forbrukerne i møte med tiltak som kan lette byrden av skyhøye strømregninger. Innretningen på dette er ikke bestemt, men talsmenn for partiene har lovt tiltak som monner. Fra før har de andre partiene på Stortinget lagt fram ulike forslag til hvordan en slik støtteordningen kan gjennomføres. Det har dreid seg om ulike kontantutbetalinger på fra 750 til 7500 kroner til familier eller enkeltkunder, til Rødt som mener at alle statens økte inntekter som følge av høye strømpriser bør utbetales direkte til husholdningene som et strakstiltak.

Vil utsette. Midt oppe i dette kommer det fra nyttår en ny modell for beregning av nettleien, altså prisen som nettselskapene tar for å transportere strømmen ut til den enkelte husstand. Bransjen skryter av at den nye modellen er enklere og bedre å forholde seg til. Den skal heller ikke bli dyrere, sier de. Det innføres en slags «rushtidsavgift» på strøm, der prisen vil være høyest når forbruket er høyest.

Ikke alle er enige i at dette er logisk modell som er lett å forstå. I går ble det kjent at 15 organisasjoner retter en klar oppfordring om at innføringen av den nye nettleiemodellen bør utsettes. Bård Folke Fredriksen i NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund, var en av dem som begrunnet kravet overfor NRK. Han mener den nye nettleie er uforståelig, og at innføringen av den kommer på verst tenkelige tidspunkt. Han trodde heller ikke at den gir den ønskede effekten, at strømforbruket blir utjevnet over døgnet.

Regjeringen bør merke seg dette kravet. Folk flest har nok frykt knyttet til strømpris. Da trenger de ikke å være redd for enda en ekstraregning for en ny nettleieordning som framstår som uforklarlig.