For tredje året på rad arrangerer Prostatakreftforeningen den landsdekkende kampanjen, «Bartekampen». Kampanjen blander humor og alvor for å samle inn penger til forskning på prostatakreft og øke kunnskapen om sykdommen.

Dette er en sak som ligger mitt hjerte nær fordi jeg selv er rammet av sykdommen og har engasjert meg som tillitsvalgt i Prostatakreftforeningen. Min sykdom ble oppdaget ved ren tilfeldighet og uten at jeg hadde merket at noe var galt på forhånd. Jeg fikk tatt en blodprøve ved ordinært fastlegebesøk, der min PSA ble målt til verdi som lå over hva som er normalt for menn i min alder. Da begynte ballen å rulle med biopsi og videre undersøkelser og det ble konstatert aggressiv prostatakreft.

Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen i Norge. Vi ligger nær verdenstoppen, med rundt 5 500 nye tilfeller hvert år. Vi mister nær 1000 menn til sykdommen årlig, og mange rammede lever med nedsatt livskvalitet resten av livet. Stadig flere får diagnosen, og sykdommen rammer også yngre menn.

Ni av ti menn med prostatakreft har ingen symptomer når kreften oppdages. Har man symptomer kan det ofte være for sent å kurere kreften. Nettopp derfor er det viktig å oppdage kreften tidlig. Dette kan man gjøre ved å ta en PSA-blodprøve hos din fastlege.

Tidlig oppdagelse gjør det mer sannsynlig at kreften oppdages i tide - mange lever lenge med sykdommen uten symptomer, og når symptomene blir merkbare kan det være for sent.

I Norge finnes allerede tre nasjonale screeningprogram for kreft: Brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Prostatakreft, som er den vanligste kreftformen, finnes det ikke noe screeningprogram for. Det er nå et samlet ønske fra det urologiske fagmiljøet i Norge om å komme i gang med pilotprosjekter for å gi et grunnlag for et screeningprogram for prostatakreft. Vi jobber for å skaffe finansiering til dette prosjektet. I påvente av at finansiering er på plass, så må menn selv gå til legen for å teste seg.

Tidligere var nasjonale og internasjonale eksperter restriktive med nasjonale screeningprogram av frykt for overdiagnostisering og -behandling. Dette har nå snudd og EU anbefaler å innføre pilotprosjekter for å utrede en antatt god effekt på bakgrunn av ny internasjonal forskning, og her i Norge har Norsk Urologisk forening også uttrykt støtte til slike pilotprosjekter her i Norge.

Norske fastleger har i mange år vært restriktive med å ta i bruk PSA-testing. Samtidig viser nyeste tall at det tas flere og flere PSA-tester. Det er en uorganisert testing, som ikke gir et kunnskapsgrunnlag i motsetning til et organisert screeningprogram. Vi vet at det er et klasseskille i hvem som tar denne testen. Avhengig av utdanning og inntekt får visse grupper bedre helsehjelp.

Et nasjonalt screeningprogram med innkalling og informasjon vil ikke bare føre til mer spisset testing for flere i målgruppen og slik redde liv og livskvalitet, men også større fokus på menns helse.

Vi har for lite kunnskap om prostatakreft, og derfor samler vi i løpet av Bartekampen inn penger til forskning. Vi mister nær 1000 menn i året. Dødsfallene rammer ikke bare de døde, men også alle som er glade i dem. Kreft er ikke over når den er behandlet. Mange tusen menn lever i dag med store helseutfordringer og nedsatt livskvalitet både etter kreftens angrep på kroppen og senvirkninger etter omfattende medisinsk inngripen.

Støtt dette viktige arbeidet og besøk nettstedet: www.bartekampen.no

Nils Martin Hynne

Prostatakreftforeningen i Nord-Trøndelag