Vedvarende lavinntekt betyr at husholdningen i snitt har tjent under 60 prosent av medianinntekten i Norge i løpet av de siste tre årene. I Levanger bor 346 barn i et slikt hjem, eller om lag 9 % av ongan vårres. Levanger Ap har lenge kjempa for å redusere dette antallet. Arbeiderpartiet fremma allerede i november 2019 følgende forslag:

«Driftsutvalget ber kommunedirektøren fremme nye tiltak med fremdriftsplan for å redusere barnefattigdom med en prosent per år.» Hadde Sp, H, KrF og FrP støtta forslaget hadde vi hatt nesten 100 færre fattige barn i Levanger. I steder har vi hatt en økning i barnefattigdommen.

Ingen barn skal gå sultne til skole eller barnehage, eller sovne på tom mage. De fattigste må få hjelp før de rike kan bli enda rikere. Der er ingen skam å være fattig, men det er en skam av vi som samfunn godtar barnefattigdom. Derfor må vi som lokalsamfunn lytte når organisasjoner og ansatte i barnehage og skole gir tydelig beskjed om at barnefattigdommen også rammer oss i Levanger.