Nå har vi hatt noen dager med snø. Entreprenørene kjører da i skytteltrafikk for å spre saltet på veien. Det er snakk om enorme mengder. (Årlig 250000 tonn i Norge).’

Alle som observerer dette synes det er meningsløst. Flere politiske partier har uttalt seg mot denne forsøplinga. Det er nå allment kjent at levetida til bilene reduseres betraktelig med at de må kjøre i denne sørpa.

Miljømessig er jo dette bare ekkelt. Saltet skal jo ikke brukes til å forurense naturen.

Det er tydelig at disse kontraktene som er etablert med entreprenøren som sprer saltet er at det er betaling per kilo salt som brukes. Ingen vettug institusjon eller entreprenør ville ellers hatt på de mengdene som vi ser blir brukt i dag.

Er det ingen som har makt til å få stoppet dette? Er demokratiet satt helt på sidelinja når det gjelder dette meningsløse griseriet?

Oddvar Nordset