– Vi blir alvorlig i tvil om hva de egentlig pønsker på