Lørdag kveld tok jeg turen til Ekne for å oppleve årets sjørock. Som dere kanskje har lest på nettet og i dagens avis var jeg ikke alene om å ta turen. Over 450 personer betalte seg inn for å oppleve god musikk ved sjøen på Ekne. Det er ikke mange målt opp mot de største arrangementene i distriktet. På Ekne er det å regne som en publikumssuksess, det gir overskudd til arrangørene og grunnlag for at den lille musikkfestivalen også blir arrangert i åra framover.

Stor aktivitet. Årets sjørock var den femte i rekken. Et godt eksempel på et arrangement som har bygd seg gradvis opp, og som har økt sitt publikumstall fra år til år. Vi må ikke ta det for gitt at vi kan få slike opplevelser. Rockefestivalen på Ekne er ett av mange eksempler i vår midte som er båret fram av entusiaster i grenda som er mer enn villig til å ta et tak for at vi andre skal få slike opplevelser. De fortjener mer enn et klapp på skuldra for det.

Nesten 50 fritidsbåter fant vegen til småbåthavna lørdag kveld. Også det er ny rekord. Heller ikke her er antallet det mest imponerende, men det at den lille bygda i Levanger har fasiliteter som gjør dem i stand til å ta imot så mange besøkende som kommer sjøvegen. Det hører med at det er mye de samme folkene som står bak og som leder an i dugnadsinnsatsen, enten vi snakker om å bygge en musikkfestival eller en småbåthavn bit for bit. Etter hvert står de fram som solide byggverk som åpenbart vil leve lenge fordi ildsjelene har klart å gi de innhold.

Skaper bolyst. Begrepet bolyst kan være litt vanskelig å få tak på. Slik jeg oppfatter det handler det om å skape tilhørighet og trivsel på plassen du bor, på en sånn måte at du blir stolt av å høre til der og at du mer enn gjerne framsnakker plassen for andre. Ekne er et godt eksempel på det. Her trekker de stadig til seg nye eknesbygg, og de blir raskt gode ambassadører for bygda si. Noen lykkes bedre med dette enn andre. Ekne er, slik jeg opplever det, i den øverste divisjonen i vår region når det gjelder å skape bolyst og stolte innbyggere. Jeg skal skynde meg å si at det også er mange andre grender i vår nærhet som er i samme kategori. Som har det lille ekstra fordi folket har stått sammen og fått det til. Ære være dem for det!

Roger Rein