Ønsker vi ansatte som ikke klarer å gi barna det tilbudet de egentlig trenger?

foto