Hotelldiskusjonen i Levanger har rullet fram og tilbake i mange år. Det har handlet om ulike kombinasjoner av blant annet hotell og kulturhus, og hotell og leiligheter. Alt sammen i skjønn forening. Og stedet skulle være havna. Ideene om hvem som skulle etablere hotell har vært mange, og så vidt jeg vet har flere tilbydere vært inne i diskusjonen.

For ikke lenge siden ble det omsider fra kommunens side tillyst en arkitektkonkurranse, og etter en overraskende og kanskje litt uvanlig prosess, iallfall slik det har blitt framstilt i media, ble det til slutt kåret en vinner. Vinnerutkastet er blitt behørig presentert i media, og dette har selvfølgelig resultert i tildels kraftige reaksjoner blant ulike miljø for sin utradisjonelle og lite «trehusvennlige» utforming.  Jeg har også registrert at alternative skisser er blitt presentert i ettertid.

I den senere tid er Vaskeriet blitt utviklet til et tilsynelatende vellykket kommersielt kulturprosjekt, et bygg som jeg i min tid i kommunestyret var med å lansere som et utmerket alternativ som kulturhus. Imidlertid ble det ansett som i så dårlig forfatning at det dessverre ikke var verdt å satse på...

Som en innbygger i Levanger som ivrer etter at byen snart får et nytt hotell lurer jeg nå derfor på: Hvilket initiativ har kommunen nå tatt for å fullføre hotellprosjektet? Hvordan er kommunikasjonen mellom kommunens ansvarlige og hotelltilbyderne med tanke på videre planlegging og realisering? Og jeg ser at det kanskje også er grunn til å spørre om kommunen i arkitektkonkurransen har fulgt offisielt vedtatte prosedyrer for slike konkurranser siden det synes å ha vært en del skjær i sjøen?

I det hele tatt: Hvordan ligger det an med disse hotellplanene nå?

Jeg ser med spenning fram til å få svar på disse spørsmålene.

Kai Lennert Johansen