Argumentene har vært både mange og velbegrunnede, og jeg er ser ingen grunn til å gjenta disse her.

Sorgen og fortvilelsen etter den siste avstemmingen i Plan­- og utviklingsutvalget, der flertallet likevel gikk inn for nedbygging og ødeleggelse, er til å ta og føle på.

Partiene Sp og H viser her forakt for både livet og de yngste blant oss.

Og holdningen og argumentene til Høyres representant er hinsides hva jeg klarer å ta inn over meg.

Jeg har selv gjennom mange år brukt veldig mye tid og krefter på å ta vare på natur og miljø i Levanger, men med slike holdninger blant kommunens politikere, er det grenser for hvor lenge jeg klarer å holde på.

Trygve Mokkelbost