For Verdal og resten av landet for øvrig må sonegrensene for tilskudd justeres

foto