Vi er heldige vi som har barn som vokser opp i Verdal.

Her har vi en ungdomsskolerektor som virkelig står opp for elevene sine når han mener de har blitt dårlig behandlet.

Her har vi en virksomhetsleder for skole og SFO som er tydelig på at bøtelegging av elever på skolebussen «strider mot alt vi jobber for».

Her har vi en ordfører som understeker alvoret ved å fastholde at ingen elever i Verdal skal kontrolleres av vektere eller få bot på skolebussen.

Da er det ikke så farlig at det i det formelle vedtaksbrevet fra AtB står at bota til min sønn frafalles, men at grunnlaget for å skrive den ut var til stede.

Da er det ikke så farlig at det måtte en telefon, en skriftlig klage og ytterligere to tydelige e-poster til før han fikk en form for beklagelse fra AtB.

Jeg vet at sønnen min og alle andre elever i Verdal er omgitt av et skolesystem med ledere som skjønner at vekterkontroller og bøtelegging av barn på skolebussen handler om alt annet enn penger.

Takk Bjørn Åge Henriksen, Joar Eklo og Pål Sverre Fikse!

Nå håper jeg bare at andre ordførere og skoleledere lar seg inspirere og ser retningen på de tydelige verdikompassene dere har!

Tone Berg