Direktør i Helseplattformen Trond Utne har gått til styret og gitt beskjed om at arbeidsmengden for Helseplattformen AS er for stor slik at ansatte er under for stort press. Det er også påpekt alvorlige forhold som både har potensial til å gi og har gitt alvorlige konsekvenser for pasienter. Det ligger store mengder uløste saker hos Helseplattformen og disse sakene har til dels ligget lenge.

Jeg har vært superbruker ved revmatologisk avdeling siden oppstarten. Dette er en rolle der man skal bistå kolleger med daglig bruk og problemløsning for journalløsningen. Innenfor denne rollen skulle man også ha et særlig ansvar for å melde om feil som oppdages.

Jeg følte meg i utgangspunktet godt forberedt for denne oppgaven da jeg både fikk adekvat kursing i «helseplattformen» før oppstart i tillegg til en solid bakgrunn i data som også inkluderer studiepoeng i programmering fra NTH.

Siden november 2022 har jeg vært bidragsyter til 228 innmeldte saker til «service now», Helseplattformens meldingstjeneste. Hver eneste av disse sakene er meldt inn av meg og mine kolleger på toppen av klinisk jobb; for min del er dette 100 prosent overlegestilling med vakt. Dette betyr altså at jeg har fylt min superbrukerfunksjon på overtid.

Det er dermed ingen overraskelse for meg som superbruker og klinisk arbeidende lege, at mange saker har blitt liggende uløst. Jeg har nå gått gjennom de siste 100 sakene der mitt navn har stått og av disse er det 26 saker som det fortsatt jobbes med.

Dessverre er det også 58 saker der saken er satt som «lukket» uten at jeg som kliniker klarer å se at det faktisk foreligger en løsning. Disse meldingene omhandler feil i medikamenthåndtering, behandlingsfrister og kommunikasjon internt og eksternt i Helseplattformen.

Dette er altså helt sentrale forhold for et fungerende journalsystem. Mine kolleger og jeg har store problemer med å få hverdagen til å gå rundt med den løsningen som ble lansert i november 2022. Vi har jobbet mye overtid og lagt inn stor innsats for å unngå at pasientene blir skadelidende og for å få en brukbar journalløsning og en arbeidshverdag vi kan stå i over tid.

Mange av oss kjenner nå at vi er svært slitne.

Endringene i Helseplattformen som faktisk har kommet, er i altfor stor grad av det kosmetiske slaget. Det er lite som har skjedd i forhold til de store, strukturelle utfordringene systemet byr på eller brukergrensesnittet for øvrig. Svarene som er kommet på denne type meldinger kan også tyde på at Helseplattformen ikke har ressursene eller verktøyene for å få ryddet opp i de større problemene med systemet.

Det er nettopp i disse mer grunnleggende forholdene, risikoen for feil i pasientbehandlingen ligger.

Det som har gjort at jeg valgte å prioritere superbrukeroppgaven er nettopp lovnaden om at meldinger om feil skulle gi forbedring av Helseplattformen og dermed på sikt en løsning som kan være til gode for pasienter i Helse-Midt. Styresaken fra Helseplattformens direktør levner ingen tvil om at dette ikke er realistisk.

Jeg ser dermed ingen grunn til å fortsette som superbruker for min avdeling da ressursene for feilretting har vært alt for begrensede i forhold til behovet. Jeg har gått fra å være avventende positiv til å miste troen på systemet.

Helse-Midt har ansvar for den totale helsetjenesten i Midt-Norge og vedtok i sin tid anskaffelsen av Helseplattformen og innføringen av hele løsningen.

BCG etterlyste i sin rapport en bedre styring av prosessen og det er lett å støtte denne etterlysningen: Det ser dessverre ennå ikke ut til at det har gått opp for ledelsen i Helse-Midt hvor store og grunnleggende problemene i journalløsningen faktisk er.

Jeg inviterer herved ledelsen og styret i Helse-Midt til å være med meg en dag på jobb for å få et mer realistisk bilde av hvilke utfordringer Helseplattformen har gitt helsetjenesten i Midt-Norge.

Les flere innlegg om Helseplattformen her.