Nærskoletanka

Det her nærskoleprinsippet held på å skape stor avstand

Fra kolles det tenkes fra administrasjon og den menige mann.

For nu e det oppvekstområdet som ska fårrås med en kam,

Og da e regnearket fynni fram.

Og to ungdomsskola, - e visst ei for my,

Så da gjeld det å «rapp» elevan ned til Verdal by,

Sånn at Vuku-skola bli ribba litte etter kvart, -

Og at all elevan i kommunen snart ned til Øra kan fart!

På et regneark kan en tallmessig tru at en glatt får det te,

Men det mang fleir faktora som her må regnas med!!

***

Kretsgrensan gir god fordeling på skolan som eksistere.

Men nu vil en sentralisere det som faktisk fungere!??

Og vi levvi tross alt i ei tid med mytji galskap og ufred.

Så e det så lurt å ha all ungdomman på et sted?

For det kan hend nå mytji verre enn en brann eller et uhell.

For tenk hvis det nå som smell!

Og det utenkelige kan skje fryktelig fort -

Da e plutselig de fleste tå ungdomman vårres bort!!!

***

Så e det så lurt å samle alle framvakstringan på en plass?

Og e det så smart å fyll opp kvar einaste klass´?

Håpe vi itj på nå innfløttera med onga da??

Enten som arbeidsfolk på Aker eller evt. flyktninga!??

Og så e plutselig Øraskola helt sprengt,

Og må byggas på!!?? - E det det som e tenkt???

***

Og koffer ska vi ha kretsgrensa i det hele tatt,

Hvis «nærskole» prinsippet sett hele systemet sjakk matt???

Og ka bli det neste da?

En skole på andre sida tå kommunegrensa?

For ska her resonnementet føras helt ut,

Så vil klassan på skolan bli helt uforutsigbare te slut.

For mellom Verdal ´n sentrum og Vera e det ca. 6 mil.

Så det er mer enn 1 times kjøring i buss eller bil.

Såmmå avstand e det fra Øra til Stjørdal´n å,

Så det e faktisk ganske så langt å fårrå!! -

Og kor lang skolevei kan en 13,14,15 åring ha, -

For at en fortsatt for «Nærskole», - kan kall a???

***

Og «Nærskole» for kem?

Gjeld det prinsippet berre for dem -

Som bur sentralt i kommunen vår,

Eller kan ulempan og godan i kommunen deles litte på?

Fra Vera og Sul ned til Vuku, - e det langt nok som det e,

om en itj må ha skolveg på ei halvanna mil te!!

Men flyttestrømmen ska visst berre i en retning gå!?

Itj berre for oss gamlingan, men for ungdomman vårres å!!!

***

Men kretsgrensan trompe nærskole- prinsippet der!

Ellers ha det itj vyrry så om å gjørrå å få forandra dem her!!!

Så lett kretsgrensa vårrå som den e for Vuku og Steksta!

Den hi fungert leng og all ongan får tid til leksa.

Æ håpe kretsgrensa består i kommunestyrets sal , -

For ungdomman vårres, - e framtidas kapital!!!

Mvh Jorunn Indahl Slapgård