En skole i Leksdal er avgjørende for unge mennesker som ønsker å etablere seg i Leksdal. Det er også avgjørende for at Leksdal skal fortsette å være en levende bygd.

Leksdalingene er ressurssterke, og har over flere generasjoner bygd opp et levende bygdesamfunn med blant annet barnehage, skole, idrettslag, sanitetsforening og teaterlag. Leksdal har et aktivt landbruksmiljø og mange arbeidsplasser - og flere kan vi skape! Leksdalsvatnet, Lundselva, Marka og fjellene i Leksdal byr på uendelige muligheter, sommer som vinter. Flere av oss leter etter boligtomt i Leksdal.

Leksdal var ei trygg bygd å vokse opp i. Leksdal skole gav oss en god start på livet, for oss som selv har gått der. Det samme ønsker vi for våre egne barn. I Leksdal har vi fått venner, sosialt samhold, engasjement og identitet. Det har gitt oss et sted å høre til.

Det jobbes iherdig med etablering av Montessoriskole i Leksdal. Om det kommer på plass, tror vi flere barnefamilier vil etablere seg her. Hvis skolen legges ned, kan det bli like så attraktivt å bo i andre kommuner for flere av oss. Utfordringen er å få oss som reiser ut for å studere til å flytte tilbake til bygdene etterpå.

Private skoler er ukjent for mange av oss, men etter å ha fått fått kunnskap og informasjon om Montessori-pedagogikken fra lærere og foreldre ved Montessori-skoler, er vi overbeviste om at det vil bli et svært godt alternativ for Leksdal.

Skolen er hjertet i bygda. Dugnadsånden i bygda skaper sosiale møtesteder og utvikling. I bygda har grendeskolen og lokalsamfunnet gjensidig engasjement og avhengighet. Skolen blir et sted for samhold, fritidsaktiviteter og feiringer. Gjennom deltagelse og dugnad skaper små skoler tilhørighet. Skolen blir en kulturbærer, der kultur ivaretas og videreformidles. Læring på tvers av aldersgrupper fremmer sosialt samarbeid og utvikling.

Idrettslaget og løypenettet i Leksdal bidrar til folkehelse i bygda, og også langt utenfor kommunegrensa. Bygdesamfunnet gir et sosialt fellesskap, som også er viktig for helsa vår. I en tid med økende psykiske plager, bør vi satse på fysisk og psykisk helse. Nærhet til skolen og til fritidsaktiviteter, gjør at skolebarna kan være fysisk aktive på skoleveien og etter skoletid. Vi mener at det bør satses på nærhet til natur og friluftsliv, gode sosiale relasjoner og på trygghet og forutsigbarhet.

Vi har søsken, venner og bekjente som ønsker å bo i Leksdal. Derfor vil vi oppfordre Verdal kommune til å satse på oss.

Vi er unge og nyutdannede! Vi er i etableringsfasen! Vi er fulle av arbeidslyst og pågangsmot, og vi ønsker å bo nettopp i Leksdal. Vi ønsker å bidra til vekst, utvikling og et levende bygdesamfunn. Og vi ønsker en skole i bygda! Og skolen er nødvendig for at Leksdal fortsatt skal være ei levende bygd.