Jeg glemmer aldri min første opplevelse med en fredelig gågate sommeren 1976 i Bodø by. I gågata satte vi oss ned og bestilte oss softis med jordbærstrø, de voksne drakk kaffe til. Solen skinte og vi satt ute på bord og benker, omringet av kasser med vakre blomster. Noen jenter hoppet strikk i gågata, slik strikkhopping som vi gjorde i yngre dager. To gutter holdt på med sine jojoer. Det var lett å komme i kontakt med de på nabobordet, og samtaler satt lett. Duene klukket lett i bakgrunnen. En deilig dag, som minnes fremdeles.

Ja takk til flere møteplasser i sentrum i form av gågate, grøntområder, torg og også bylivsgater som diskuteres i dag.

Det er forsket på hva grønne arealer med gress, blomster / trær gjør med helsa. Funn er gjort som tyder på at en pasient som har rommet på sykehuset vendt mot fri- og grøntarealer vil ha behov for mindre smertestillende enn pasienten som har rommet sitt vendt mot en grå kjedelig parkeringsplass. Siterer fra forelesning av nå avdøde professor emeritus Gunnar Jarle Sorte ved høyskolen i studiet helse- og rehabilitering, som undertegnede studerte. Har grønt miljø noe å si for vår mentale helse? Ja, mente Gunnar Jarle Sorte, som arbeidet og forsket innenfor temaet i over tredve år.

Det har vært flere diskusjoner opp igjennom årene om hvor en gågate bør ligge. Med fylkesvei gjennom Kirkegata, og med trafikk fra to «sider»; Bruborg og Nesset, samt trafikk fra E6 i nordlig- og sørlig retning, byr det på utfordringer. Her nytter det ikke å tenke smått, men stort. Trafikk vil måtte i hovedsak gå i jernbanegata, hvor kollektivtransport finnes. Toglinjene kan aldri flyttes, så det finnes ikke andre løsninger. Hvor og ellers hvordan trafikken da må ledes ut og inn, blir det opp til planleggere å finne.

En bør knytte grønne parkanlegg til gågateløsning. Jeg ser derfor for meg en gågatetrasse fra Sjøparken over Sjøgata, gjennom Sejersteds over Kirkegata (tross fylkesvei) og om Torvet + Nerparken, videre inn på Håkon Den Godes gate og helt ned til Stadionparken. Det bør derfor planlegges et parkeringshus under jorden i tilknytning til bygging av flerbrukshus / kulturhus med bibliotek på bibliotektomta og nedre parkeringsplass. Her er nærheten til å knytte kollektivtransport; buss, taxi og tog til arrangementer. Så vil Torvet frigjøres for biler, og heller være arealer for gående. Med det kan en få tilbake trivelig torgliv.

Jeg ser for meg rullende boder som står fast. Hvor bønder selger grønnsaker og lokalmat. Gjerne også rullende boder hvor interessenter, lag- og foreninger veksler på salg av produkter / bruktartikler. Dessuten en rullende bod med kaffesalg, snacks og softis som ikke selges ellers i omliggende kafèer. Gjerne med en liten scene for musikanter og rom for malende kunstnere. Alt som ruller kan flyttes til nærliggende områder mht. å gi plass for tivoli under martnasarrangementer. Områdene må ha universell utforming slik at personer med nedsatt funksjonsevner ikke møter utfordringer. Folk trenger slike unike møteplasser for yrende liv i Levanger sentrum.

Tove Mette Lind

Femteplass på SVs liste