Fortvilelsen er til å ta og føle på i de næringer som nok en gang blir hardest rammet av innstrammingene som følger av koronapandemien. Serveringssteder opplever avbestillinger i stort monn i en førjulstid som er usedvanlig viktig for deres næring. Innenfor kulturnæringene er det likedan. Godt planlagte førjulsturneer blir avlyst, av reell frykt for at publikum ikke vil ta sjansen å oppsøke konsertene. Andre tar sjansen og håper på det beste. Ære være dem for det, selv om det opplagt er et sjansespill med all usikkerheten som rår om dagen.

Næringsalliansen for Trøndelag, som består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter, er blant dem som roper et kraftig varsko. I en pressemelding utsendt fredag ettermiddag, forventer de at myndighetene innfører kompensasjons- og støtteordninger for å bøte på de negative effektene.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Også de er særlig opptatt av serveringsbransjen og kulturfeltet. «Våre medlemmer uttrykker stor bekymring for om de ansatte som nå igjen sendes ut i permitteringer i det hele tatt vil komme tilbake», står det blant annet å lese i brevet som er sendt regjeringen, andre sentrale politikere og Trøndelagsbenken på Stortinget.

Bra de lytter. Dette er et betimelig varsko. Gjennom 2021 har næringslivet langt på veg klart å rette opp situasjonen som oppsto i kjølvannet av pandemien. Frykten for omfattende ledighet er avløst av en betimelig frykt for om bedriftene klarer å rekruttere arbeidsfolk. Det er derfor både LO, Virke og NHO har gått sammen med et sterkt ønske om en ordning med lønnstilskudd.

En slik lønnsstøtteordning sto ikke på listen som regjeringen hadde med seg da de presenterte ulike smitteverntiltak på onsdagens pressekonferanse. Fredag kom det imidlertid nye signaler fra finans- og næringsminister. De hadde ikke opplegget klart, men var innstilt på å finne gode løsninger. Det var et godt og nødvendig signal. Kan bedriftene betale lønn og holde ansatte i arbeid framfor permitteringer, begrenser de risikoen for at ansatte har forsvunnet når samfunnet igjen kommer tilbake til normalen.

(Lederkommentar i Innherred 11. desember 2021)