Norske eiere betaler høy formueskatt, mens utenlandske eiere ikke betaler skatt av verdien av sin norske formue til Norge, men til landet de er registrert i. Dette er et problem for Norge så lenge vi har høyere formueskatt enn land rundt oss.  Denne debatten må ikke forveksles med eiere registrert i land som tilbyr tilnærmet null inntektsskatt og formueskatt. Såkalte skatteparadis.  Etablering i skatteparadis er alltid drevet av grådighet og mangel på samfunnsansvar, og det er sett på som et samfunnsproblem i de fleste land i verden.

Jeg har ingen problemer med å forstå Kernel sin strategi.  De har opparbeidet gode kontakter i helse-Norge og mener det er en realistisk mulighet for dem å få utviklingskontrakter eller langsiktige leveranseavtaler som sikrer vider drift, vekst og lønnsomhet.  De har ikke en løsning klar for innføring, så det må utvikles underveis.  Det er denne metoden jeg kaller klattvis innføring.

Erfaring fra andre områder i samfunnet tilsier at dette er den dyreste metoden. Dette blir dyrt for oss som nasjon og ikke minst, det vil gå utover pasientene fordi det vil ta svært lang tid å få realisert e-helse-strategien det er stor politisk enighet om.  At dette fremdeles ses på som en mulighet mener jeg skyldes at vi er lastet opp med oljemillioner og i møte med vanskelige prioriteringer derfor alltid ser mer penger som en veg ut.

Om vi har pasientenes beste for øye vil det rette valget være HelsepIattformen Epic .  Da er vi i et felleskap med store helsemiljø i kommunesektoren og med store og avanserte sykehus, hvor vi gjennom felleskap og samarbeid kan utvikle og drive løsningene framover.  Det er langt bedre for oss å gå sammen med Epic-miljøene i København, Sjælland og UK enn å rasere alt vi har bygd opp og så henge oss på klattvis-strategien.

Hvorfor ikke gå inn på region Sjælland sine sider og lese om Sundhetsplatformen? https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/digitale-loesninger/sundhedsplatformen/om-sundhedsplatformen.

Eller for dere som vil vite mer om selve løsningen i Danmark (som er 3-4 år før oss i innføring), be om info på denne eposten,  center-for-it-og-medicoteknologi@regionh.dk.

Nye Hillerød Hospital er under oppføring, det dekker 310 000 innbygger på Nord-Sjælland. Her vil Epic bli fullt innført.  Sundhedsplatformen bliver fuldt implementeret på det nye hospital, ligesom den er i dag (på det gamle).

Det må også nevnes at felles virksomhetsstyring i helsesektoren med innsyn både for andre behandlere og for pasienten selv gir langt bedre sikring mot misbruk og feil behandling.  Saker som fastlegen på Frosta og ortopeden på Sørlandet uten utdanning, ville lettere kunne blitt avdekket.

En kan mene mye om Big-IT slik som Microsoft, Google, Apple, SAP, EPIC, Oracle +++.   Likevel, realiteten er at vi får gode og standardiserte løsninger som er kostnadseffektive og som bringer verden sammen.  Vi bruker de samme verktøyene i vårt daglige arbeid på tvers av land og regioner.

Endring er aldri enkelt. Det er ekstra vanskelig i organisasjoner hvor det konkurrerende mål. Det er det til gagns i helsesektoren.  Vi har krav til kostnadseffektiv drift, høy kvalitet i pasientbehandling med prioritering av de rette lidelsene, og hensynet til de ansatte og deres arbeidsforhold. Det er i denne krevende situasjonen vi må ha en tydelig ledelse som kan manøvrere prosessen framover og holde fast på en åpen og sivilisert arbeidsmetode. Det viktigste for ledelsen er å være klar på hva et endringsprosjekt er satt opp til å utføre og hvilke mål som skal nås.  Ledelsen må kunne kommunisere dette klart og ofte, og de må gå foran og støtte de som faktisk skal gjennomføre.  Det er sykehusledere og kommunale ledere som ikke helt har funnet den rette balansen. Situasjonen på St. Olav er et godt eksempel i så måte.

Det påstås fra noen at jeg ikke burde uttale meg i denne saken. At jeg på et vis urettmessig tar parti for Helseplattformen Epic.  Det er temmelig drøyt av flere årsaker.

Jeg er lokalpolitiker i Levanger.  Levanger Kommune er en av eierne av Helseplattformen AS sammen med Trondheim. Det er helt akseptabelt at jeg skal kunne forsvare Levanger kommunes investeringer i en e-helseløsning selv om min kone har en lederstilling i Trondheim kommune. Alle opplysninger jeg har er åpent tilgjengelig i det offentlig rom. Jeg har aldri lagt skjul på hvem jeg er, og hva jeg er involvert i.

Rekkefølgen i innleggene er gjort til et poeng av noen.  Jeg hadde ikke kjennskap til Kernels innlegg da jeg skrev mitt innlegg del 2. Om det er skapt et inntrykk av at mitt innlegg del 2 er tilsvar til Kernel, ligger ansvaret for denne misforståelsen helt og fullt på redaktør Leirset.

Vi har alle et ansvar for å opptre fornuftig og hensynsfullt i kommentarfeltene og i sosiale medier. Samtidig må det være lov å ta ordet å hevde sin mening, og den som er på mottakersida må tåle kritikk. Nedsettende og krenkende meldinger i den hensikt å avskrekke andre fra å delta i offentlig debatt er ikke innafor.