Men ka med familiens «sorte» får? E det ei setning som enda e OK og går?