Trondheim har gjort det. Det har også Verdal. Nå følger trolig Levanger etter og kjøper seg inn som eier i Helseplattformen AS. Helseplattformen skal gi en ny, felles pasientjournal ved alle sykehusene i Helse Midt og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene, i hele Midt-Norge. IT-satsingen har er beregnet å koste 3,3 milliarder kroner. Midt-Norge har valgt sin løsning. Resten av landet går for en annen leverandør og annen løsning, kalt Akson.

Ikke alle med kunnskaper om IT og helse er like overbevist om dette vil gi de resultatene som forespeiles. Det pågår en til dels sterk diskusjon om kost/nytte, om dette er en framtidsrettet investering. Jeg har blant annet fått med meg at en lokal kritiker, IT-eksperten Roald Bergstrøm i Verdal som tidligere har anført: «Dersom Helseplattformen hadde valgt en leverandør-uavhengig løsning, ville vi ha utviklet kunnskapsmiljøene, gitt muligheter for næringslivet, skaffet ettertraktede arbeids-plasser og styrket velferdssamfunnet.»

Ingen tvil. Denne tvilen kommer svært lite til uttrykk i saksframlegget som de folkevalgte i Levanger skal ta sin beslutning på. De må stole på sin egen saksbehandler, som igjen velger å støtte seg mest på det Helseplattformen selv og dets eiere, Trondheim kommune og Helse Midt-Norge, bærer til torgs av argumenter. Det konkluderes med at gevinstene vurderes som store, både økonomisk og praktisk.

– Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer, står det i saksframlegget. Det rimer ikke med uttalelsene fra Roald Bergstrøm. Det står også i kontrast til et ferskt innlegg på Trønderdebatt, av Fredrik Syversen i IKT Norge, som mener Helse Midt råselger Helseplattformen på sviktende grunnlag: «Kommunene har fortsatt har et reelt valg til å velge alternative løsninger, og at det er gode grunner til det.»

Jeg har ikke forutsetninger for å bedømme hvem som har rett og hvem som tar feil i denne diskusjonen. Om de folkevalgte i kommunene vet så mye mer enn meg, det får andre bedømme. Erfaring fra andre store IT-prosjekter i det offentlige burde tilsi at man går forsiktig fram. Her bør alle avveininger på bordet før en endelig beslutning fattes.

(Lederkommentar i Innherred 16. mars 2021)