Kan vi elektrifisere Norge uten å bygge ned mer natur?

foto