Moderniser jernbanen, spar dyrkamarka på Innherred

foto