E6: Vi må velge det alternativet som er mest miljøvennlig uavhengig av kostnad

foto