Stortingsflertallet er enig om at det er en uting at kommunene kan trekke fra barnetrygden når de skal beregnes sosialhjelp til foreldre som trenger det. I budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som ble klart tidligere i denne uken, er det klart at de vil forandre loven og hindre dette.

Dette var et gledelig forslag, og høyst nødvendig. Dagens ordning legger opp til forskjellsbehandling fra kommune til kommune. Og en form for vilkårlighet når kommuner som ikke har praktisert fratrekket finner ut at de vil innføre det igjen for å saldere kommunebudsjettet.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. Foto: ##nger-Avisa###

Det er tilfellet i Levanger. Her fikk partiet Rødt gjennomslag for et par år siden. Et flertall i kommunestyret kjøpte argumentene om at å trekke barnetrygden fra sosialhjelpen var urimelig mot de fattige i samfunnet. For Levangers vedkommende gjelder dette 155 barn med deres foresatte som fikk en litt lettere hverdag etter kommunestyrets positive vedtak.

Litt av en gave. Men hvor lenge var Adam i paradis? I sommer snudde flere av partiene da de ble utfordret av administrasjonen om å finne penger for å få neste års budsjett til å gå opp Og i skrivende stund, onsdag ettermiddag, sitter kommunestyret samlet for å ta stilling til å gjeninnføre den usosiale ordningen. Ordfører Anita Ravlo Sand ga før møtet beskjed om at hun vil stemme for, selv om ordningen vil bli gjort om så snart den bebudede lovendringen skjer i kraft. Det kan tidligst skje fra 1. september neste år.

Dette var et dårlig signal fra ordføreren fra Senterpartiet. På sentralt hold er de imot ordningen som rammer en svak gruppe. Lokalt kjører de bare på for å spare noen kroner i budsjettet for neste år. På årsbasis var den beregnet til 1,7 millioner kroner. Nå snakker vi om litt over en million. Dette var ordføreren innstilt på å gjøre selv om de vet at dette bare vil gjelde i noen måneder. Det er litt av en gave til en gruppe blant oss som har det vanskelig nok fra før, og som ikke får det enklere nå som strømprisene raser til himmels.

Jeg tar forbehold om ordføreren kom på andre og bedre tanker på gårsdagens kommunestyremøtet. Hun burde ha gjort det.

(Lederkommentar i Innherred 2. desember 2021)