Debatt

Da Koranen inntok kirken i Levanger

Ungdommene på første benk sto for tekstlesing og sang under fredskonserten i Levanger kirke torsdag kveld.