Årets Bylivskonferanse i Trehusbyen Levanger 24-25 oktober. To dager med faglig og fantastiske innhold om hvordan vi kan bruke kulturarven som en ressurs i stedsutvikling.

Kulturarven bør ha en sentral rolle i stedsutvikling. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bebyggelse er mer bærekraftig enn å bygge nytt. I tillegg bidrar kulturarven til identitet som gjør at folk trives.

Konferansen var relevant for alle som har interesse i eller jobber med stedsutvikling /hvordan vi utvikler byen vår.

Konferansen var relevant for alle som har interesse i eller jobber med stedsutvikling /hvordan vi utvikler byen vår. Foto: Privat

Vi tenker at det ble to fantastiske dager med et variert program og vi fikk vist fram Levanger fra scenen og under minikulturnatta på en fin måte.

Det var mange som besøkte Trehusbyen Levanger for første gang under konferansen og kontakter ble knyttet og nye bekjentskaper opprettet.

Det er ekstra stas at de som kommer ser kvalitetene vi i hverdagen tar som en selvfølge.

Kanskje bør vi øve oss på å fremheve de kvalitetene og det unike vi faktisk har i stedet for bare å henge oss på det negative?

Minikulturnatta ble et «forsøk» på kulturnatt som flere byer har som et fast innslag hvert år og som stadig utvikler og endrer seg.

I Trondheim er kulturnatt et etablert arrangement som er innarbeidet i kommune, frivillighet og befolkning. Kanskje kan vi få til det i Levanger også?

Opplevelsene rundt åpne portrom og det å få gå inn i en bakgård er spesielle og byr på en helt egen atmosfære som mange av de besøkende under konferansen kommenterte. Forskjellige kulturinnslag og en bredde i opplevelsene ble også framsnakket.

En stor takk til alle som gjorde konferansen og minikulturnatta mulig. Dette kan vi vi være stolt av og dette kan vi gjøre mer av!!

Torunn og Heidi for Levanger gårdeierforening