På den internasjonale Holocaustdagen, 27. januar, var det en markering mot antisemittisme på torvet i Levanger. En gruppe begynte å arbeide med tanken om en markering i Levanger. Utgangspunktet er at jøder i Norge nå opplever økende grad av hets på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.

Det burde være like selvfølgelig at jøder i Norge ikke bærer ansvar for situasjonen i Gaza, som at russere i Norge ikke kan lastes for Russlands krig mot Ukraina.

NRK har gjort en undersøkelse av jødenes forhold i Norge etter 7.oktober. Den viser at 81,6 % av norske jøder vurderer om Norge er et trygt sted for dem etter 7. oktober. 69% har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til sin jødiske identitet. 65% har opplevd uttrykk for antisemittisme direkte mot seg og, 88,4 % våger ikke lenger å bære smykker med jødiske symbol.

Dette er informasjon som bør få alle andre til å si fra!

Antisemittisme er svært gammelt fenomen. Ideer om at jødene vil dominere og ta over alt, har eksistert lenge. Jøder hadde ikke «tilgang på riket» stod det i vår grunnlov, noe som Henrik Wergeland bidro sterkt til å få fjernet i 1851. Boken «Sions vises protokoller», en stor samling påstander som klandret jødene for alt som hadde gått galt og kom til å gå galt ble også solgt som informasjon i Norge, selv om dens innhold ble fastslått som løgn alt i 1921. Boken er fremdeles i salg i Midt- Østen.

Det er i det hele tatt et merkelig fenomen, at en liten folkegruppe, over så lang tid skal ha så mye hat rettet mot seg over så lang tid. Det er vanskelig å rasjonelt forklare det.

«Aldri mer», er noe som vi alle ønsker skal være sant etter 1945. En av de mest kjente holocaustoverlevende het Elie Wiesel. Han ble kjent for sitt arbeid for fred og menneskerettigheter. Et sitat av ham lyder: «Menneskelig lidelse, hvor enn det skjer, angår alle hvor enn dere er». Kanskje nettopp derfor ser vi slikt engasjement i det som nå utspiller seg i Israel og Gaza. Enten sympatien ligger hos Israel eller palestinere.  At lidelsene er størst hos palestinerne på Gaza er vel alle enige om. Men det Hamassoldater gjorde 7. oktober, kan ikke benevnes som noe annet enn antisemittisme?

I så fall vil jeg oppfordre alle som er opptatt av denne situasjonen til å reflektere over hva du støtter.  Drap og likskjending med påfølgende skrytevideoer er ikke en frihetskamp på vei mot en tostatsløsning. Det minner svært mye om private opptak som enkelte nazister gjorde da de rykket østover. Det var ikke naziregimet som ønsket å dokumentere. De benektet alle rykter om henrettelser. Det var private skrytefilmer. Det var det denne gangen også.

 «Aldri mer» er nok litt mer utfordrende enn å holde øye med nynazistiske miljøer. Rå antisemittisme kan ta nye ansikt. Les gjerne Hamascharteret fra 1988 på internett. Det finnes dessverre ikke i norsk oversettelse, men det er lite tvil om hva de står for.

Dette er ikke enkelt. Det er mange offer, det er ofte våpnene som snakker, selv om nesten alle ønsker fred. Men det burde ikke være like vanskelig å bestemme hva som skal gjelde her i Norge. Jøder i Norge skal nyte samme trygghet og tilhørighet som nordmenn, russere, arabere og alle andre. La oss være tydelige på det!

Olav Heggvik Reidun Danielsen

Initiativtakere