Kirkegata i Levanger - like bra å akseptere trafikkbelastningen?