Åpningstid i kommunale barnehager ble endret med 30 minutter i 2023, det gir i dag en åpningstid på 9 timer og 45 minutter. I hele åpningstiden skal barnehagen være en pedagogisk virksomhet, det er regulert i Barnehageloven § 2.

Tillitsvalgte og ledere i barnehagesektoren har forsøkt å få Verdal kommune til å bedre rammene innen barnehagesektoren med å dokumentere behov for bedre bemanning, en dokumentasjon som har vært faglig forankret med utgangspunkt i de lovkrav som Barnehageloven og Rammeplanen forplikter eier (Verdal kommune) å drifte etter.

Verdal kommune har ikke på noe tidspunkt løftet seg fra den lovpålagte minimumsbemanningen i barnehagen, parallelt er åpningstiden i en årrekke forlenget for å imøtekomme foresattes behov.

Med å smøre en minimumsbemanning utover en åpningstid på 10 timer og 15 minutter sier Arbeiderpartiet at kvalitet i barnehagen er underordnet. Verdal kommune har et ansvar for å fylle barnehagens åpningstid med et pedagogisk innhold som skaper grunnlaget for enkeltbarnets ferd mot grunnskole, videregående og høyere utdanning.

Alle samarbeidsutvalg i de kommunale barnehagene har ytret seg om ny åpningstid på 9 timer og 45 minutter, vi ber Arbeiderpartiet finne dokumentasjon som viser at flertallet ønsker forlenget åpningstid.

Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon som har høy kompetanse på kriterier for pedagogisk kvalitet og vi vet hva som er nødvendige arbeidsvilkår for at barnehagelærere skal gjøre en best mulig innsats for hvert enkelt barn.

Hvorfor har ikke Arbeiderpartiet tatt kontakt med Utdanningsforbundet for å søke et best mulig kunnskapsgrunnlag?

Hvor er tallene som sier at flertallet av foresatte i kommunale barnehager ønsker lengre åpningstid?

Ivan Telatin

Lokallagsleder Kontaktperson BHG Utdanningsforbundet Verdal