E6 Åsen - Mære – På ville veger med Nye veier

foto