Nedbrenning av «Lillemarktunet» i Levanger kommune et gufs fra fortiden og ikke tråd med FN`s bærekraftmål

foto