I forsiden av både Innherred for lørdag 7. mai og tirsdag 10. mai, ble temaet billettpriser for å ta toget til og fra Trondheim - Innherreds kommunene presentert. Prisene var skyhøye sammenlignet med billettprisene mellom Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus, som alle er en del av miljøpakken. Flere reagere på hvor mye et månedskort koster for å ta toget mellom f.eks. Trondheim - Levanger, som i dag er på 2700 kroner og enkeltbillettpeis for voksenbillett til 223 kroner. Det er del som (blant annet de som sto frem i Innherred og fortalte om det,) velger å kjøre bil til Skatval stasjon, for å spare på å reise billig med tog, siden en enkeltbillett bare koster 41 kroner. I Trondheimsområdet koster et månedskort koster kun kroner 890 for voksne.

Det som kunne motivere innbyggerne i Innherreds kommune til å ta toget oftere, er at prisene må gå ned. Dessverre har prisene på billettene bare økt og økt i de siste 10 årene, selv etter SJ tok over å kjøre tog i 2020.

Jo flere som velger å ta toget fra Innherred til Trondheims-området i stedet for å velge bilen, jo bedre er det for jernbanen, jo mindre biltrafikk og kø bli det, bedre trafikkflyt og mindre sannsynlig for trafikkulykker, jo mindre CO2-utslipp blir det, og jo mindre er det behov for ny E6.

Å utvide miljøpakken helt opp til Steinkjer (og kanskje enda lenger ut), vil være en kjempegevinst for innbyggerne i Innherred at det vil få forhåpentligvis motivere flere til å ta buss og tog, hvis prisene er like lave som i Trondheims-området i dag. Det kan bidra til å oppfylle målene for nullvekstmålet for privatbiler enten det er fossilbiler eller elbiler, og oppnå klimamålene med utslippskutt. Totalt mellom Stjørdal - Steinkjer bor det til sammen 92 819 innbyggere (inkludert Frosta), som jernbanen kjører langs strekningen. Tallene er fra SSB 4 kvartal 2021. Det er litt under halvparten av befolkningen i Trondheim kommune. Med er innbyggertallene som går mellom Stjørdal - Steinkjer, er det et stort behov for utvikling av kollektivtransport for buss og tog, og ikke minst for syklende og gående.