Clas Jøran Kulstad er en av flere bosatte langs Jamtlandsvegen som den siste tida har vært sterkt rammet av en stengt fylkesveg. Nå må han og to sønner vente til over helga for å komme seg heim til Sul. Vegen er stengt på grunn av et planlagt arbeid på vegen. Kulstad er lite imponert over fylkeskommunens planlegging. Han sier rett ut at han som berørt innbygger føler seg holdt for narr.

Feil årstid. Dette er en forståelig reaksjon. Det kan da umulig komme som en overraskelse på planleggerne at været kan være lunefullt på denne årstida. Det må da være langt lettere å drive med rassikring i et fjellområde når det er tørt i været. Ikke når det snør eller pøser ned med regn.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Fra Sul og Sandvika går det bare en veg ned til kommunesenteret. Blir den stengt må du kjøre om Storlien. Det blir lang arbeidsveg. Og en enda lengre skoleveg for elevene i Garnes eller Vuku. Dette er de klar over de som eier vegen, og som bestemte at rassikringsarbeidet skulle skje på senhøsten. At det var en kalkulert risiko for at vegen kunne bli stengt i lengre perioder burde de også forstått. Det framstår som respektløst overfor de som bor i området. Planleggerne vet da godt at det i dag tar rundt fire timer å kjøre fra Sul til Øra.

Sommel? De har åpenbart en bedre jobb å gjøre de som arbeider med å planlegge arbeid på våre fylkesveger. Et annet eksempel på det ble vi kjent med tidligere i høst. Da kom det for en dag at pengene som er avsatt av politikerne ikke blir brukt opp. Mer enn 300 av de 1250 millioner kroner som skulle brukes til investeringer på fylkesvegnettet i år blir ikke brukt. Det skyldes først og fremst sommel i planleggingen. Derfor blir ønskede vegprosjekter rundt om i Trøndelag utsatt i tid og gjennomført langt seinere enn planlagt.

Når uhellet først var ute, forstår jeg også Clas Jøran Kulstads vrede over dårlig informasjon om stengte veger. Jeg har sett eksempler på at varslet om at vegen er stengt igjen blir utsendt etter at selve stengingen har skjedd. Og det som startet som en «en timers forsinkelse» har blitt til mange dager. Dette er ikke holdbart og står til stryk.

(Lederkommentar i Innherred 25. november 2021)