Barnetrygd til de fattigste, igjen.

I vår stilte jeg følgende spørsmål til representantene fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet:

Hvordan forsvare at dere øker godtgjøringen til politikere og tar barnetrygda fra de aller fattigste familiene?

Jeg synes det er ynkelig at ingen av dere svarer på spørsmålet. Hadde dere tatt barnetrygda fra noen som hadde makt og myndighet, hadde dere vært nødt til å svare for dere. Det er vel derfor dere tar barnetrygda bare fra de aller fattigste.

Hvis kommunedirektøren og kommunestyret tror de sparer penger på tiltaket, bør de ta en prat med fagfolkene som jobber med barnevern, psykisk helse og rus. Her har dere dyktige fagfolk som ser konsekvensene av å vokse opp i ekstrem fattigdom og utenforskap. Barnevern, psykiatri og rus er store utgiftsposter for kommunen.

Vi som kjenner eller har jobbet med noen av de foreldrene som rammes av at kommunen tar barnetrygda deres, vet hva barnetrygda betyr for dem. Dette er familier som ikke kan sette av pengene på sperra konto til 18-årsdagen for å dekke utgifter til førerkort eller bil. Dette er familier som er avhengig av barnetrygda til det den var tenkt til. For mange er det barnetrygda som gjør at de får ny vinterjakke eller nye vintersko.

Dere gjør livet til de fattigste barnefamiliene ekstra vanskelig med et tiltak som vil øke de kommunale utgiftene på sikt.

Det kan umulig smake godt å vedta at de aller fattigste er de eneste som ikke skal få beholde barnetrygda. Det er lov å ta til vettet og rette opp denne uretten.

Svein Olav Skogstad