Nord universitet fikk nettopp klarsignal for å starte opp en ny femårig musikklærerutdanning i Levanger. Dette er en helt ny lærerutdanning, som gjør det mulig å kombinere pedagogikk og musikk.

Den nye musikklærerutdanning er en av flere gode nyheter knyttet til Nord universitet på Røstad dette halvåret. I august 2021 startet et nytt studium i sosialt arbeid opp i Levanger, og tidligere i 2021 ble vi kjent med planene om å et tilbygg på Røstad, som blant annet skal huse skuespillerutdanningene.

Fra Venstres side er vi glade for å se at det kommer nye studieplasser og nye studietilbud til Røstad. Omorganiseringen av Nord universitet har representert en kraftig satsing på Levanger som studiested, og vi håper det kommer enda flere studenter og enda flere studietilbud i årene fremover.

Vidar Kjesbu,

leder i Levanger Venstre

Velaug B. Leira,

organisatorisk nestleder i Levanger Venstre

Karl M. Buchholdt,

politisk nestleder i Levanger Venstre