Dette er det mange synger nå til jul.

Og det er for mange glede som hører til i jula. Da møtes familien med sine barn og barnebarn.

Det er bare glede og forventning med glade barn.

Slik er det dessverre ikke for alle. Altfor mange barn er tatt bort fra sine foreldre, søsken og besteforeldre.

De er plassert til forskjellige folk uten noen kontakt verken med sine foreldre, søsken eller annen familie.

De får ikke ringe til eller fra noen av sine.

Dette gjør at nå i julen blir dette savnet ekstra sterkt .

Vi får ikke lengre se de spente og glade barneøyne når de får julegaver.

Hvorfor er det slik i Verdens beste land å bo i.

Jo vi har en etat i kommunen som lager sin egne lover i strid med menneskerettigheter og høyesterettsdommer.

Norge ved barnevernet er per i dag dømt 11 ganger for brudd på menneskerettighetene.

Hovedsakelig dreier det seg om at de fratar barn og foreldre retten til et familieliv slik det beskrives i dommene.

Dette har etaten i kommunen ikke brydd seg om å ta alvorlig. Altså setter de seg selv og sine meninger foran høyesterett og menneskerettsdomstolen.

Men siste ord er ikke sagt heter det. Kommunene får mer ansvar økonomisk for tiltak til etaten nå fra nyttår. Får håpe at de ansvarlige for økonomien tenker litt lengre og mer på barn og foreldre og deres liv. Fosterhjem er ikke billig.

Rolf Brennskag

farfar