Det er vedtatt at Helseplattformen, et nytt journalsystem, skal tas i bruk i Midt-Norge. Formålet er «En pasient, en journal». Verdal kommune har vedtatt at de skal ta Helseplattformen i bruk i februar neste år.  Det vedtaket ble imidlertid gjort før kritikken for alvor har tatt av, mot dette systemet.

Øya legesenter i Trondheim slo alarm allerede i juni og hvor også to leger ved legevakta i Trondheim omtalte systemet som «Helvetesplattformen». Nylig gikk 42 leger ut mot systemet og 102 intensivsykepleiere har skrevet brev som er gjengitt i avisene. Legene skriver: «må på det sterkeste advare mot å innføre Helseplattformen på St.Olav – eller noen annen steder. Det kommer ikke til å gå bra». De kaller løsningen et «makkverk». I Finland har flere hundre leger skrevet under på en klage på IT-systemet. Også i Danmark har det vært mye kritikk og overlegene i Sjælland krevde at systemet skulle skrotes, fordi systemet var «farlig for pasientene».

Mange kommuner har i likhet med Stjørdal, utsatt avgjørelsen om Helseplattformen til 2025. Kommunedirektøren i Stjørdal sier bl.a. ifølge Nearadio.no: «Vi trenger kompetente hoder og hender innenfor helse. Vi får en stor økning i antall eldre og tilsvarende i antall demente og vi trenger hender som må omstilles til dette arbeidet.  Og det å da innføre et system som kanskje medfører det motsatte, vil være en katastrofe.» Det står videre at Stjørdal sammen med Frosta og Meråker ser etter andre løsninger, bl.a. det norskproduserte systemet Dips som de andre 3 helseregionene også vurderer. Dvs at Midt-Norge står helt alene om dette amerikanske systemet som allerede har kostet flere milliarder kroner. Er det framtidsretta? Blir det «En pasient, en journal» uten et systemet som tas i bruk i hele landet?

Etter hvert oppslag med kritikk i media, blir det uttrykt at dette skal vi rette opp, men kritikken har bare fortsatt.  Det er derfor grunn til å spørre:

1. Hvorfor må Verdal kommune allerede nå starte med et system som mange mener ikke er tilpasset norske forhold godt nok, som oppleves lite effektivt og som fastlegene fortsatt ikke har gått inn for?

2. Hvorfor ta i bruk et system til flere millioner kroner som ikke er ferdigutviklet og som mange fagfolk advarer mot? Et system som pr. i dag sies å gi mindre helse og mer trykking på tastatur?

 3. Er det for sent for vår kommune å utsette innføringen av systemet og sette seg på gjerdet slik Steinkjer har gjort?

Det må også i denne saken være slik at om det kommer fram nye vesentlige opplysninger, må politikerne ta saken opp på nytt og evt. endre sitt vedtak.

Brita Kleven Thorsvik