Da jeg leste innlegget fra karene Sverre Bjarne Inndal og Jan Inge Kristiansen i Innherred, i forbindelse med salg av skolen i Inndalen fikk jeg flashback til min ungdom og barndom med Fånettrenn og fotballkamper på Gropaplæna. Jeg har ufattelig mange gode idrettsminner fra min nabobygd.

Etter å ha lest innlegget kjente jeg på en følelse av å være inndaling for en stund. Storsamfunnet som i denne forbindelsen er Verdal kommune, har slukket lyset og stengt døren i denne siste bygden før historiske Sul. Å stenge både skolen og barnehagen i samme året er noe som setter dype spor i ei bygd som Inndalen. Selv om man ikke er oppvokst her, er det fullt mulig å kjenne på den smerten det må være - spesielt for barneforeldre.

I sin tid var det Verdal kommune som ønsket et samarbeid mellom skole og samfunnshuset da nybygget ble satt opp. I etterpåklokskapens lys har dette blitt en stor utfordring for bygdesamfunnet.

Inndal bygdelag og Inndal idrettslag er nå blitt tilbudt hele bygningsmassen til kroner 0. En flott moderne bygning som har vært - og kan bli et samlingspunkt for folket som bor i bygda. Da må visse forutsetninger komme på plass så dette bygget ikke blir en klamp om foten for menneskene som bor i bygda. Kommunaldirektøren har estimert en fast utgift på kroner 150 000,- for bygningsmassen.

Mitt forslag er å gi inndalingene et driftstilskudd på halve av dette - kr. 75000 i 10 år framover, med mulighet til forlengelse etter disse årene. Selvsagt må summen indeksreguleres. Da vil Inndal bygdelag få noenlunde de samme utgiftene som andre samfunnshus her i Verdal har. Avtalen kan jo ta forbehold om at Inndal bygdelag skulle lykkes med næringsaktivitet i bygget som gir større inntekter - da kan kommunen be om at avtalen reforhandles.

At det var Verdal kommune som i sin tid ønsket samlokaliseringen av skole og samfunnshus må veie tungt i denne saken. At noen i det hele tatt foreslår å rive en del av bygget virker meningsløst.

Jeg håper virkelig kommunestyrets representanter ser på dette med litt andre briller enn kommunaldirektøren. Folket som bor i Inndal bør nå få lov til å bygge sin fremtid uten å benevne kommunen som den store stygge ulven. Å se på utkantene som bare en utgift er historieløst.

I Vuku er det i helga en stor fotballcup i Vukuhallen. Det igjen følger til at nesten alle rom ved SNK er bestilt. Sånn skapes det verdier i vår flotte kommune i samspill mellom by og bygd. Sånne ting kan fort skje i Inndal også, hvis de får lov til å drifte samfunnshuset uten å brekke nakken.

Jeg håper for all del at kommunestyret i Verdal IKKE slukker den siste lampetten i Inndal under sin behandling på førstkommende møte.

Venstre i Verdal ønsker levende bygder.

Odd Helge Roksvåg Foto: Tor Ole Ree