Historien omkring etablering av kryptoselskap går videre..... Hvor usmakelig går det an å være??

I avisa Innherred kan man lese at de nye fabrikkeierne donerte 20000 kr til idrettslaget. Utdeling av lommerusk for å prøve å kjøpe seg godvilje.... Dette blir for gjennomsiktig og enkelt!!

Selskapet MH Tecnology er ikke redde for å ta regi, og ingen prøver å stoppe dem. At de allerede har kjøpt og montert utstyr før saken er avgjort er underlig. At de i tillegg inviterer seg selv til Levanger for å selge seg inn, viser en pågåenhet man sjelden er vitne til. I møtet de selv har tatt initiativ til har de også hentet inn en uavhengig ekspert som skal forklare politikerne hva dette går ut på........for det har de visst ikke forstått!!

Magne Johansen

Eksperten, Svein Ølnes fra Vestlandsforskning skal fortelle om potensialet for bitcoin gruvedrift til å balansere energinettet og subsidiering av ny fornybar energi... Trøste og bære...!!!

Et samlet formannskap i Levanger har tidligere vært ganske så skeptiske til den foreslåtte etableringen. Den skepsisen er jeg helt enig i. Vanlige mennesker i Norge blir fulgt med på alle måter når det gjelder penger. Myndighetene vil ha vekk kontanter for å unngå svart arbeid, og man får derfor kun ta ut penger i små porsjoner i minibanken... Da blir det etter min mening fullstendig feil å skulle gi innpass til et selskap som skal utvinne ikke sporbar kryptovaluta, som er mye brukt i kriminelle miljø. Det er å legge til rette for kriminalitet...!

Jeg kan ikke se at MH Technology har noe som helst å tilføre Åsen eller Levanger.

Jeg kan ikke se at MH Technology har noe som helst å tilføre Åsen eller Levanger. De er kun ute etter billig strøm, enkelt og greit. Regjeringen foreslår å avvikle den reduserte satsen i elavgiften for datasentre. Bakgrunn for dette er at kryptoutvinning er økende i Norge, men at denne strømmen behøves andre steder. Dette gjør det kanskje litt mindre forlokkende. Lokalsamfunnet på Åsen er også sterkt kritisk , blant annet på grunn av støy.  Tidligere etableringer blant annet på Alvdal ble stoppet , nettopp på grunn av støy...  Jeg har ikke registrert et eneste menneske som har vært positiv til denne etableringen.

Dette bør være såre enkelt! Området er ikke regulert til industri og det må derfor søkes om dispensasjon.. Denne MÅ AVSLÅS , noe annet er helt meningsløst.

Det vil bare bli mer og mer behov for kraft framover ,og da kan vi ikke sløse bort noe som helst på slike bedrifter. Krafta må vi bruke til samfunnsnyttige ting og til å skape arbeidsplasser..

Magne Johansen, Levanger