Da var kommunevalget 2023 over, og vi har et nytt kommunestyre som skal føre Verdal videre inn i framtiden. Dere har en utfordrende tid foran dere. Helse og velferd skal granskes nøye, legeplanen skal revideres og det dukker snart opp budsjettforhandlinger.

Vi har blitt lovt at fastlegesaken er noe av det første som skal fikses. Dette er noe vi kommer til å følge med nøye på! Kommunedirektøren har forhåpentligvis allerede begynt prosessen rundt dette. Det blir deres oppgave å følge opp at dette blir gjort. Hvis dere trenger hjelp og råd til hvordan dere skal løse dette, så er det bare å ta kontakt. Dere vil få hjelp av oss til å fikse dette. Mailadresse og telefonnummer finner dere. De fleste av dere har dette fra før.

Selv om vi er litt roligere akkurat nå, så skal dere vite at det foregår kjøkkenbordkonferanser i det skjulte enda. Våpnene er lagt til side, men de er ikke glemt! Sablene vil nok en gang rasle hvis det trengs. Selv om enkelte påpeker at diskusjoner i sosiale medier ikke er veien å gå, så er dette den sterkeste stemmen vi har i dagens samfunn. Politikerne må ikke glemme at de er på jobb for sine velgere. Vår gruppe har per i dag 1477 medlemmer. Dette er ca 10% av Verdals befolkning. Dette betyr i praksis at dere MÅ faktisk lytte til oss.

Selv om vår gruppe ble startet som en reaksjon på fastlegekrisen i Verdal, har den raskt spredd seg til å omhandle hele helsesektoren i Verdal. Vi får raskt høre om det blir tatt grep eller om det er det samme gamle..

Vi skal prøve å gi dere tid til å ordne opp i dette, men vi lover ikke dere enormt med tid.

30. oktober har dere kommunestyremøte nummer 2. Hvis ikke det har skjedd noe innen den tid, så regner vi med at fastlegesaken står som en egen sak på dette møtet. Oppfølging med kommunedirektør i forhold til granskingen av helsesektoren, foregår kontinuerlig hele tiden tar vi for gitt. Når vi vet at kommunedirektøren faktisk har tatt skikkelig tak i dette, så forventer vi at dere følger opp og gir han de nødvendige midler og tilrettelegging som trengs.

Vi ønsker alle i det nye kommunestyret lykke til i de neste 4 år! Gjør dere en god jobb, så vil dere få våre stemmer i 2027 også.

Marius Guddingsmo Hoel, på vegne av «Vi som ønsker våre fastleger i Verdal tilbake»