Musikkens hus – øvingssted for vel 200 personer hver uke

Musikkens hus er en av få bygningene i Levanger sentrum som ikke brant ned ved bybrannen i 1897. Musikkens hus i Kirkegata 16 B er et praktbygg i sveitserstil fra 1878 og har beholdt det meste av sitt opprinnelige utseende.

Det var bankkasserer Johan Christian Grønn som oppførte bygget etter bybrannen i 1877. Det er nå et av Levangers eldste bygninger i sentrum. Musikkens hus eies i dag av Levanger Blandakor, Levanger Kammerkor, Levanger Mannssonglag, Levanger Musikkforening, Levangeroktetten, Levanger Trekkspillklubb og Frol Symfoniorkester.

Etter at Skogn og Levanger Sparebank ikke lenger hadde behov for huset, ble huset i 1913 solgt til Televerket og en telefonsentral ble etablert. Levanger-avisa var leietaker fra 1970 til 1994. I 1994 var Televerket ikke lenger interessert i å eie huset og ønsket å selge det. Etter stort initativ fra kulturpersoner i Levanger og støtte fra Levanger kommune, ble huset kjøpt og etablert som Musikkens hus SA fra 1994. Etter stor dugnadsinnsats ble huset omgjort til små øvingsrom, møterom og en stor sal både i 1. etasje og 2. etasje. Huset ble formelt åpnet i 24. juni 1995 og feirer 30-årsjubileum i 2025.

Musikkens hus SA er et verksted og samlingspunkt for musikklivet i Levanger. Andelseiere bruker huset en kveld i uka, unntatt Frol orkester som øver på Breidablikk grendehus. Betel Innherred har arrangement i storsalen på søndager og Maja Skille leier kontor og har øving hver onsdag med koret Tiramisu.  Norges Korforbund Nord Trøndelag ved distrikts konsulent Hans Vist leier kontor i huset og arrangerer samlinger for kor og dirigenter.  Hans Vist er også engasjert som vaktmester for huset og tar imot bestillinger for utlån. 190 – 210 musikere øver i huset hver uke. I helgene leies huset ut for mindre arrangementer. Åge med Sambandet og Ingebjørg Bratland øvde i huset før Staupshaugen Live sist sommer. Søndag 14. januar 2024 øvet blant annet Leif Ove Andsnes i tre timer før sin konsert i Levanger kirke.

Dette betyr at Musikkens hus spiller en meget viktig rolle i Levanger sentrums kulturliv. Driften av huset finansieres med husleie fra brukerne, sponsorinntekter, leieinntekter fra eksterne leietakere og støtte noen år fra Levanger kommune under posten støtte til grendehus. Tap av sponsorinntekter fra blant annet Magneten kjøpesenter og leieinntekter fra Levanger kommune ved kulturskolen, har medført en stram økonomi. Riksantikvaren har gitt økonomiske støtte for utvending vedlikehold. I årene 2015-2018 ble alle ytterveggen rengjort, skrapet og malt med linolje etter Riksantikvarens bestemmelser.

Storsalen i andre etasje ble i 2021 utvidet fra 85 kvm til 145 kvm. Nå øver korpset og korene i et mye bedre rom hva gjelder størrelse og akustikk. Kostnaden for utvidelse av storsalen kom på kr 580 000,- og finansiert egeninnsats, støtte fra andelseiere og lån. Huset er ledig for utlån, da spesielt i helgene, men så langt kan vi ikke tilby noe moderne kjøkken.