Trine Reitan kom med et svar til meg i Innherred 28.februar hvor hun stiller seg uforstående til at jeg ville vite hva kommunestyregruppen til Arbeiderpartiet mener om etablering av Leksdal Montessoriskole. Grunnen til skepsisen var at Verdal Arbeiderparti ikke har flertall i kommunestyret. Betyr det at Verdal Arbeiderparti ikke vil mene noe om noen ting før valget? Hva med etter valget, det er ikke sikkert Arbeiderpartiet får flertall til høsten heller?

Til tross for denne innledningen kommer noen kommentarer fra Reitan. «Arbeiderpartiet mener at privatskoler bidrar til økt ulikhet og segregering i skolesystemet», og videre at «privatskoler kan velge bort elever…». Dette er sterke påstander. Segregasjon betyr å holde ulike befolkningsgrupper i et land eller område atskilt, særlig hvite og fargede. Er det virkelig slikt montessoriskolene driver med? Her bør vi få eksempler. Det er rundt 90 montessoriskoler i landet, så det burde være nok å ta av?

Så til påstanden om at montessoriskoler kan velge bort elever. Det er ganske enkelt en uriktig påstand; montessoriskoler kan ikke velge bort elever. Hvis noen mener noe annet må det dokumenteres.

Jeg siterer videre: «Arbeiderpartiet ønsker også å regulere privatskoler mer enn det som gjøres i dag. Partiet mener at det skal være klare kriterier for å få godkjenning som privatskole, og at det offentlige skal ha tilsyn med privatskolene for å sikre at de følger regelverket og tilbyr en god utdanning.»  Hva er det som skal reguleres mer? Det er klare kriterier for godkjenning av privatskoler, og det offentlige har tilsyn med privatskolene. Slik er det, og slik må det være.

Vi som sitter i styret for Leksdal Montessoriskole, og mange med oss, er også for offentlige skoler. Vi er til og med for at de skal styrkes og bli bedre. Det er ikke mer enn vel ett år siden vi kjempa for å beholde den offentlige skolen i Leksdalen. Kommunen ville det annerledes, og vi måtte se etter alternativer. Det vi «fant» var montessoriskolene. Det er skoler som bygger på en meget god pedagogikk, de er godkjent av Utdanningsdirektoratet, finansiert av staten,  kontroll og tilsyn utføres av det offentlige. Kort sagt et utmerket alternativ.

Gunnar R Ystad, styreleder i Leksdal Montessoriskole.

Gunnar Rønning Ystad