Området har en stor verdi for fremtidig matvaresikkerhet

foto