Fredag 28.01. kom nyheten om at Ytterøykylling flytter fra Ytterøya, ut av Levanger kommune og til Inderøy kommune. Dette er alvorlig for lokalsamfunnet på Ytterøya, et tap for lokalt næringsliv og kritisk for kommunen. Flyttingen av Ytterøykylling er ikke bare en nyhet om en bedrift som flytter til et område som er bedre egnet for vekst – det er også en kraftig melding om at jobben Levanger kommune har gjort for å skape nye næringsarealer i kommunen ikke har vært god nok.

Det fins mange områder i kommunen som er godt egnet for næring. For Ytterøykylling er det kanskje Fiborgtangen som har vært mest aktuell. Fiborgtangen har over flere år vært et sentralt næringsareal i Levanger kommune. Derfor er det merkelig at arealet ikke var tilstrekkelig klargjort for bygging da Ytterøykylling skulle treffe sin beslutning. Dette vitner om en kommune som ligger bakpå når det gjelder å tilby gode næringsareal – spesielt når man vet hvilke andre arealer som fins i vår region.

Et annet eksempel er Skogn helsetun, et helsetun som har stått tomt i flere år. Nå har kommunen en privat aktør på dørene som ønsker å skape nytt liv i lokalet – liv som vil tilføre lokalsamfunnet arbeidsplasser og verdier. Svaret fra kommunen er at de ikke ønsker å leie ut lokalet til den private stiftelsen fordi kommunen ikke vet om de får bruk for bygningsmassen i årene fremover. Bygget har med unntak av å være base for hjemmetjenesten stått ubrukt i flere år. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse for kommunen at en privat aktør ønsker å ta i bruk denne bygningsmassen. Det er merkelig at kommunen fremdeles ikke har avklart hva de ønsker å bruke bygningsmassen til, selv etter så mange år uten drift i bygget. I verste fall fører dette til at enda en privat aktør som kunne tilført arbeidsplasser og verdier i lokalsamfunnet forsvinner ut av kommunen.

Nå er også utbygging på Levanger havn nært forestående. Det er viktig at denne utbyggingen skjer i samarbeid med næringslivet på havna, slik at ingen at aktørene der føler seg presset ut av kommunen. Utviklingen i kommunen bør skje i samarbeid med næringslivet, slik at utvikling av boområder kan skje i takt med utvikling av næringsområder. Det er viktig at aktørene på havna han drive «business as usual» helt til den dagen utbyggingsaktører står og banker på døra.

Levanger kommune har en meget god strategisk plassering, nært sjø, nær flyplassen, tilgang til jernbane og vei, samt god tilgang på kompetanse. Det at Levanger ikke har klart å skape nok attraktive næringsarealer er et lite mysterium. Handler det om politiske prioriteringer? Handler det om en kommuneledelse som ligger bakpå? Eller er det rett og slett fordi de andre kommunene rundt Levanger er litt bedre?

En viktig prioritet for flertallskonstellasjonen SP-KrF-H-FrP har vært å skape gode næringsareal, for vekst i hele kommunen. Det jobbes med å klargjøre flere områder for næring, men dessverre er dette arbeid som tar tid. Det hjelper ikke å være frempå og positiv dersom arealene som etterspørres ikke er klare. Dette er arbeid som burde vært gjennomført tidligere. Hva er det kommuner som Verdal og Inderøy har forstått som Levanger ikke har forstått? Hvorfor ligger disse kommunene et hestehode foran Levanger i utviklingen av næringsareal?

Levanger FrP har i flere år prøvd å stille spørsmål rundt hvilke næringsareal Levanger har å tilby. Mens AP-styret som tidligere styrte kommunen svarte avvikende på spørsmålet rundt næringsareal, er FrP glade for at våre samarbeidspartnere SP, H og KrF har en mer offensiv tilnærming til temaet enn AP har hatt tidligere.

Tapet av Ytterøykylling bør være en tankevekker for kommunen. Dersom Levanger har en ambisjon om å være en vekstkommune, bør det gjøres noe. Jobben med å ha klargjorte næringsareal bør prioriteres høyt, slik at neste gang en stor aktør henvender seg om næringsareal er ikke svaret «Vent litt, vi skal bare…», men et stort og rungende «Ja!».

Mats Henriksen

Levanger FrP