Eldre i coronatider: Mange har opplevd en dramatisk endring.

foto