Den 20ende november i fjor hadde jeg ei storoppleving. Sted: Turnéteatret.

Arbeidernes Musikkorps, Verdal -100 år! Fullsatt sal. Forventning. Teppet opp. 52 konsertklare musikere på «rekke og rad».  Det glitrer i messing.  Stolthet.  Applaus. Samarbeidspartner Quintus, gjør entre.  Applaus. Dirigent og komponist Inge Asgeir Skrove gjør entre.  Applaus. Nyskrevet jubileumskomposisjon av Skrove.  En stor kunstnerisk begivenhet og suksess . Arbeidernes Musikkorp løftestil nye høyder i Verdal.  Og siden.......

Ett år har gått og jeg undres....kan ikke huske noen snakke eller minnes jubileumskonserten til Arbeidernes. Det er synd det, nei - direkte urovekkende at en slik begivenhet nærmest forsvinner med et «skuldertrekk».  Selfølgelig vil vi ha store og mangfoldige kultur- opplevelser, men snakker vi om det? - etterlyser vi det?   Nei, vi gjør ikke det.  Den generelle forståelse for kulturens rolle som nødvendig bærekraft i samfunnsutviklingen forvitrer.

Arnulf Haga forteller om storopplevingen han hadde under jubileumskonserten til Arbeidernes Musikkkorps. Men han undrer seg over at ingen har snakket om konserten etterpå. Foto: Hildur Norum/Instagram

Det er nødvendig å stille krevende  spørsmål om hva som skjer/ikke skjer med de helt gunnleggende forutsetninger for nyskaping, visjoner, nye målsettinger, om kulturens rolle og vilkår i kommunen, men det er jo ikke rart – vi KOMMUNISERER ikke lenger.

Jeg skal forholde meg til mitt kulturfelt; teater og scenekunst, naturlig, fordi teater har behov for alle kunstutrykk.  Verdal er en teaterkommune – vi var sammen en gang med Stiklestad; en «teaterhovedstad». Det er vi ikke lenger.  Det vi har produsert av underholdning, kunst, profesjonelle utøvere og ikke minst KUNNSKAP forvaltes ikke på en forsvarlig måte for nyskaping og nye målsettinger.   Vi er nødt til å snakke om hvorfor vi ikke er opptatt av, kommunisere om,  årsakene til at vi lar åpenbare kvaliteter som; frivilligeheten lag, organisasjoner, teater, kunnskapen står for – kvaliteter som forvitrer.

Det er en grunnleggende mangel på kulturpolitikk som leder oss inn i slike problemstillinger.

Verdal er en teaterkommune – vi var sammen en gang med Stiklestad; en «teaterhovedstad». Det er vi ikke lenger.

Kultur er desverre «lavkonjunktur».  Så hvem skal kommunisere dette?  Kulturen sjøl er sin egen verste fiende her.  Frivilligheten bedriver ikke politikk, forståelig nok, men hvor har det blitt av DIALOGEN, KOMMUNIKASJONEN.  Vi er ikke interessert «i hverandre lenger».  Og det offentlige er vel fornøyd med at det frivillige består. At teaterpremierene går sin gang.  Selfølgelig skal ikke kommunen belastes med å drive amatørteater og Veresspel, men de må ha en oppfatning av det enorme kvalitetsstempelet Verdal har med «sin scenekultur»

Det er nødvendig å forstå at Leirådal Spellags barneteater på Heimtun er den viktigste bærebjelken for nye kulturbærere i kommunen.  Det er nødvendig å ta innover seg at Jul i Sul, for bosetting og trivsel oppi Sul,  er like viktig som Verdal Teaterlags gigantoppsettingen «OPTIMIST».

Joda, jeg vet at amatørteatret ikke er «overskuddsbedrifter» og jeg registrerer at Innherred Næringsforum gjør en misunnelsesverdig fantastisk jobb for kommunen og næringsparken - jeg er faktisk medlem,  men jeg kan si uten å fornærme Næringsforumet at kultur forstår de seg ikke på – og det er da heller ikke jobben deres!

Men det er da desto mer viktig at vi, aktive kulturarbeidere, frivillig eller profesjonelt, aktivt går inn en nødvendig samtale for mål og drømmer vi har.  Vi er «underholdere», javel – men vi, som ledere og styremedlemmer og ansvarlige, må hele tiden stille krav til oss sjøl-  og til kommunen. Hvorfor er vi ikke er opptatt av at «teaterkommunen» mister ei nasjonal skuespillerutdanning i 2024? Hva skal scenen på Tindved brukes til?  Hvilken rolle forlanger vi av  fylkesteatret, som ligger som et lukket mausoleum i Verdalsøra sentrum, skal være for kommunen?  Er det mening i teater oppi Vera?  Hvorfor skal ikke Fylket, med 300 mill  nye utbyggingskroner av Verdal vg skole innbefatte scene- og garderobeforhold for Verdal Teaterlag som i 40år har omsatt teaterkunst for mange 10-talls millioner i omsetning og fått tusener av besøkende til Aulaen.  Teater som omsetter samhold, engasjemment, kommunikasjon, læring, BOLYST.  Vi er nødt til å snakke om dette.

Jeg forventer ikke amatørkulturen som politisk aktør,  men som utfordres og inviteres inn på grunnlag av  kommunenes ønske om å få kultur opp på et helt annet nivå.

Jeg kan ikke se at et tverrpolitisk utvalg som Mennesker og Livskvalitet har kapasitet til å  ivareta kulturbildet på et nivå som forlanges idag.

Verdal trenger nå mer enn noensinne å få på plass KULTURRÅD.

Det er feil å tro at et kulturråd skal sitte og løse problemstllinger og skaffe penger,            MEN Verdal kommune må være tilstede som politisk kraft og gjerne initiativtakerkal og «samarbeidspartner» med sitt eget kunst og kulturliv.  Være med å initiere møter, samtaler, gjerne kulturkonferanser, og med det diskutere fram mål og meninger og prioriteringer som i sin tur vil belyse økonomiske prioriteringer ved siden av Stiklestad.

Jeg utfordrer leder for Mennesker og Livskvalitet, Einar Olav Larsen til å kommentere dette innlegget og oppfordrer samtidig leder for Mennesker og Livskvalitet til å komme med en bestilling av en utredning som danner grunnlag for en politisk behandling av opprettelsen av et KULTURRÅD I VERDAL KOMMUNE.

Arnulf Haga

Sceneinstruktør