Etter flere kritiske innlegg om Helseplattformen har det kommet svar fra ledelsen om at «Langlysene må på», at «gamle systemer ikke snakker sammen» og at Helseplattformen «avviser at effektiviteten på legevakta har gått ned». Vi setter pris på at vårt innlegg har skapt debatt, og er takknemlige for at Helseplattformen tar seg tid til å svare oss.

I innlegget «Langlysene må på» skriver Walstad og Mjåset at de «erkjenner at løsningen på legevakt og fastlegekontor har mangler og må bli mer effektiv. Utfordringen er at forbedringene må gjøres samtidig som Helseplattformen er i bruk, og at kommunens ansatte dermed får en ekstra belastning».

Her er vi ved sakens kjerne. Legevakt og legekontor er ikke steder man «prøver ut» dataprogrammer og forhåpentligvis får til å rette feil etterhvert. Legevakt er akutt sykdom. Legevakt er liv og død. Legevakt er virkelighet.

At Helseplattformen ikke fungerer feilfritt og brukervennlig etter fem måneder i drift, er helt uakseptabelt. Helseplattformens brukerstøtte er langt dårligere enn det andre journalsystemer kan levere. Vi, som er ansvarlige for helsehjelpen, opplever å bli møtt med arroganse når vi mener at systemet er for dårlig. Vi har fått beskjed om å «bidra i den store dugnaden», og blir oppfordret til å «melde feil på riktig måte». Vi bruker imidlertid all vår tid til å behandle pasienter. På legevakta går det i ett - vi har ofte ikke tid til å ta pause. Jobben med å utbedre journalsystemet må Helseplattformen gjøre selv.

Alle våre bekymringer kan tydeligvis avfeies som bagateller, som feil som skal rettes og som resultat av manglende opplæring og support. Vi ser at virkelighetsforståelsen «på gulvet» og i ledelsen er ulik, noe som bekreftes av utallige støttemeldinger fra andre helsearbeidere som ikke tør å stå fram med sin misnøye. Hva ønsker egentlig Helseplattformen å oppnå med å angripe de som sitter nærmest sannheten?

Helseplattformens ledelse skriver at produktiviteten på legevakta ikke har gått ned. Det er fordi vi har økt bemanningen kraftig helt siden oppstart. Dette har allerede ifølge Trondheim kommune kostet 13 millioner i ekstra utgifter, penger som kunne blitt brukt på eldreomsorg og barnehager.

Nå som kommunen ikke lenger betaler for økt bemanning på kveldstid, øker ventetiden på legevakta. Helseplattformen klarer fortsatt ikke å sikre at legene får gjort jobben sin. Hvor lenge ønsker legene å jobbe med et system som motarbeider effektiv pasientbehandling?

Det er fastlegene i Trondheim som bemanner legevakta. Våre fastlegekontor kan ikke fungere uten et journalsystem som gir effektiv arbeidsflyt. Et fastlegekontor kan ikke doble bemanningen i mange måneder i påvente av feilrettinger og forbedringer. Journalsystemet er vårt viktigste verktøy - og i dag har vi velfungerende systemer som enkelt utveksler informasjon med resten av helsevesenet og med pasientene.

Etter erfaringene med Helseplattformen på legevakta er det utelukket at vi kommer til å ta i bruk Helseplattformen på våre legekontor. Vi kan ikke utsette våre pasienter for den reduserte kapasiteten og forsinkelser i utredning og behandling som ene og alene skyldes Helseplattformen. Målet om «én felles journal» kan ikke gå på bekostning av liv og helse.

Signert:

Monica Berg, Julie Nesheim, Bjarne Austad, Jenny Orvik, Arne Winsnes, Petter Olberg, Ingebjørg Hermstad-Pedersen, Nina Hagen, Sigurd Baldersheim, Sverre Opheim, Henrik Richter Hammeren, Torild Rødseth Brede, Olav Aas, Nils Leraand, Lars Christian Lervik, Linn Mari Telneset, Amalie Flåten Helgesen, Anders Rosvoldaunet, Thea Sand Baldersheim, Torstein Sakshaug, Jakob Ciljan Skjelbred, Else Rekstad, Njål Flem Mæland, Realf Ording Helgesen, Carl Pintzka, Ingrid Krüger-Stokke, Nina Maria Langlo, Claudio Barrera, Elisabeth Hetle, Ingrid Jørum, Inga Marthe Grønseth, Hanna Helgetun Krogh, Ole Christian Mehlum, Mona Størseth, Are Løset, Trine Skarsvåg, Olav Aas, Ola Berger, Eirik Øksenvåg, Peter Bräunlich, Synne Haeger, Morten Busch, Frode Helland, Rikke Cohen, Petter Høisen og Trine Utne

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Dette innlegget ble først publisert på midtnorskdebatt.no