Før kommunevalget i høst hadde jeg et leserinnlegg som handlet om partiprogrammenes likhet. Om du la alle partiene sine programmer ved siden av hverandre, og skjulte partinavnet, ville du ikke kunne se forskjellene partiene imellom. Målene var stort sett de samme: En bedre eldreomsorg, mer omsorgstjeneste, bedre oppvekstvilkår for barn og unge, - generelt sett økt velferd. For mange velgere var det nok vanskelig å se hva som skilte partiene.

Nå når budsjettet skal behandles ser vi realitetene. Flertallspartiene vil effektivisere kommunal drift ved blant annet å kutte i nettopp helse og velferd, samt i  oppvekst/utdanning. Dette for å unngå økt eiendomsskatt.

Opposisjonspartiene vil derimot ha et sterkere sosialt fokus i budsjettet, med blant annet mer til skole, Bua, fattigdomsbekjempelse og psykisk helse for ungdom.

Hva var det som sto i de partiprogrammene igjen?

Uansett: Et bedre uttrykk for forskjellene mellom høyre- og venstresida i kommunalpolitikken kan en vel knapt tenke seg.

Kai Lennert Johansen