Åsatroende skal nektes å være med i fellesbønn på Stiklestad i 2030, mener professor Idar Kjølsvik.

Undertegnede vokste opp i samme bedehusmiljø som professoren, men har et annet syn.

Far og farfar var formenn i indremisjonen, og slik har slekten ivret for Kvitekrist i mange generasjoner.

Så var farfar så uheldig å møte opp mot tyskerne i 1940, og jeg ble født med fysiske handikaps etter at far avtjente førstegangstjenesten på Værnes flystasjon, hvor rekruttene ble utsatt for eksperimentell gassing og bestråling.

Dermed lukket Norge dørene, og jeg ble ingenting. Det begynte i grunnskolen.

En bønn til Tor og Odin kan oppleves som fint og meningsfullt for oss som føler oss sveket av Kvitekrist. Det er ikke for å blande noe.