Jeg håper at Gunnbjørn By har rett når han skriver om Ove Taranger Nesbøs artikkel i Innherred om dyrtid for strøm.

Jeg har litt vanskeligheter med å se morsomheten i at E-verksjefen i Hamburg kjøpte dyr norsk strøm på dagtid, og solgte oss rimelig gasskraft om natta. Ingen av dem jeg kjenner bruker gass verken dag eller natt. Men man kan ikke skjønne alt heller.

Det som egentlig ergrer meg er alle vindmøller som dukker opp og skjemmer landskapet og plager dyrelivet, og sender strømmen til utlandet. Vi har nok vannkraft i landet til å lage strøm nok til eget bruk.

Jeg husker at da Trygve Bratteli var statsminister hadde han en drøm om at hele Europa skulle samarbeide til felles beste, men har vi egentlig noe ansvar for andre nasjoner.

Vi har et helt annet klima enn de fleste andre land, og bruker mer strøm til oppvarming. Det tar husbyggerne hensyn til.

Globalt sett er det nok behov for en utjevning mellom folkegruppene, men lille Norge alene kan ikke redde verden. Ellers er det dessverre kapitalkreftene og EU som rår her også.

Ole Kristian Salater